BUJINKAN SHOSHIN DOJO

Création du logo du Bujinkan Shoshin Dojo à partir d'une calligraphie